Kennis Blogs How-to: zo onboard je jouw medewerkers op Atlassian Cloud

How-to: zo onboard je jouw medewerkers op Atlassian Cloud

Als jouw Atlassian Partner helpen we je natuurlijk graag met de Migratie naar Cloud met jouw Atlassian omgevingen. Maar een ander belangrijk aspect, los van de migratie, is het onboarden van je gebruikers. Met behulp van deze blog willen we je graag handvatten aanbieden om je medewerkers te onboarden op Atlassian Cloud. We bespreken 3 stadia die je daarbij gaan helpen.


Stadium 1: Gebruikers informeren over Cloud en migratie

De Atlassian Cloud omgeving heeft een andere look ‘n feel dan je gebruikers van hun huidige Server omgeving gewend zijn. Daarom raden wij je aan om je gebruikers van te voren te informeren over wat Cloud is en wat hen te wachten staat.

 

Stadium 2: Gebruikers voorbereiden op de productiemigratie

Breng je gebruikers een dagen voorafgaand aan de Cloud Productiemigratie op de hoogte. Bied je gebruikers hulpmiddelen zoals documentatie of video’s aan zodat er een vloeiende overgang plaatsvindt en het aantal vragen beperkt blijft. Waarschuw je gebruikers ook tot wanneer ze uiterlijk in de oude Server omgeving kunnen blijven werken.

 

Stadium 3: Na de migratie

Na de succesvolle productiemigratie gaan de gebruikers direct in de nieuwe omgeving werken. Houd goed in de gaten hoe je gebruikers reageren op de verandering. Wijs iemand aan die als centraal punt kan fungeren voor je gebruikers. Het is daarom ook handig om een FAQ-pagina op te zetten waarnaar je kan verwijzen.