Wat zijn de spelregels?

Om een gelijke en eerlijke kans te bieden aan iedere deelnemer stellen wij de volgende spelregels op. 

Vereisten deelname

 • Ieder team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 studenten van een hogeschool / universiteit in Nederland OF studenten die in de afgelopen 12 maanden zijn afgestudeerd aan een hogeschool / universiteit in Nederland.
 • Deelnemers moeten zich uiterlijk 26 oktober 2020 hebben aangemeld.
 • Deelnemers dienen bij beide online contactmomenten aanwezig te zijn (13 november 2020 en 11 december 2020) en actief mee te doen.
 • Door aanmelding van een ander team via jouw persoonlijke teamcode zal jouw team een extra tip ontvangen om jullie te helpen tijdens de CTF.
 • Avisi is te allen tijde gerechtigd om een team te diskwalificeren in het geval van het niet voldoen aan de genoemde toelatingscriteria of enig andere vermeende overtreding van deze spelregels. 
 • Teams zijn vrij om een eigen teamnaam te verzinnen. Teamnamen mogen geen grove taal bevatten, racistisch / discriminerend van aard zijn of anderzins ongepast zijn. Avisi behoudt zich het recht om een teamnaam af te keuren en het team te verzoeken een nieuwe naam te bedenken.
 • Avisi is niet aansprakelijk voor schade en verlies van / aan persoonlijke eigendommen tijdens deelname aan de CTF.

Challenges

 • In totaal worden er zeven challenges aangeboden. Het is de vrije keuze van het deelnemende team om aan de bonus challenge mee te doen.
 • Elke challenge heeft een eigen deadline en die is bindend.
 • Voor elke challenge kun je als team punten verdienen door binnen de tijd de juiste vlag te verzenden
 • Kom je niet verder in een challenge? Dan kun je als team een tip gebruiken. Let op: bij het gebruik van een tip zal je team minder punten voor die challenge krijgen. Natuurlijk hoef je de tips niet te gebruiken!
 • Elke challenge is timed. Dit betekent dat je binnen het aangegeven tijdvak de challenge moet oplossen om punten te verdienen. 
 • De CTF vindt plaats binnen de kaders van iedere challenge. Elke vorm of poging om andere systemen die niet onderdeel zijn van de challenge te compromitteren zal leiden tot directe uitsluiting van deelname en mogelijk tot een aanklacht.
 • Door deelname aan de CTF binden alle deelnemende kandidaten zich aan strikte geheimhouding voor wat betreft de antwoorden van de challenges. Het is niet toegestaan om antwoorden van de CTF Challenge openbaar te publiceren of onderling te delen. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt het team uitgesloten van de CTF.
 • Alle door Avisi ontwikkelde materialen op de website en de specifieke URL zijn en blijven eigendom van Avisi.
 • Hoewel er geen beperkingen zijn aan de middelen of hulpmiddelen die deelnemende teams kunnen gebruiken, mogen alleen de deelnemende teams de challenges oplossen. Iemand buiten het team mag hulpmiddelen aanbieden, maar niet directe hulp aanbieden om de challenge op te lossen.

Uitkomsten & prijs

 • Over de uitkomst van de CTF kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Toegekende prijzen zijn niet overdraagbaar en alle prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten. 
 • De winnaars ontvangen tickets voor TEQnation 2021. Deze prijs wordt uitgekeerd op basis van beschikbaarheid. Wanneer deze prijs niet meer beschikbaar is, zal er een andere vergelijkbare prijs uitgekeerd worden.
 • Avisi mag aan de deelnemende teams een wrap-up vragen over de uitwerkingen van de oplossingen waarbij de teams deze dienen aan te leveren.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.