Innoveren & digitaliseren.

Innovatie is de sleutel tot succes voor toekomstbestendige bedrijven. Door te innoveren behaal je concurrentievoordeel, verover je een leidende positie in de markt en ben je in staat om een duurzame transitie naar digitalisering te maken.

 

Welke bestaande en nieuwe technologieën zorgen voor concurrentievoordeel en een toekomstbestendige organisatie? Met 20+ jaar ervaring helpen we je om de juiste technologieën te kiezen voor jouw bedrijf. De tijd is nu om van idee tot ontwikkeling te komen.

 

 

workshop-digitale-innovatie

Bewezen resultaat: 3,2% meer rendement.

 

Organisaties die voorop lopen en investeren in innovatie creëren aanzienlijk meer waarde dan bedrijven die dit niet of minder doen. Tussen 2018 en 2022 behaalden de innovatief leidende bedrijven rendementen van 8,1% tegenover 4,9% voor de achterblijvers.

 

Bron: Harvard Business Review

 

Workshops.

Innovatie kan leiden tot nieuwe producten, verbeterde processen en zelfs nieuwe bedrijfsmodellen. Dit stelt bedrijven in staat om zich te onderscheiden van concurrentie en een leidende positie in de markt in te nemen.

 

Onze workshops maken innovatie toegankelijk en behapbaar en geven je de handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Software Requirements Sprint.

Wanneer je software wilt laten ontwikkelen, dan kan een Software Requirements Sprint helpen om binnen 2 dagen van een idee, uitdaging of vraagstuk tot een plan voor software te komen. Samen komen we tot een uitvoerbaar plan, waarmee je aan de slag kan om van jouw idee werkelijkheid te maken.

Wat is maatwerksoftware?

Maatwerksoftware is software die aansluit op de specifieke wensen en eisen van de klant. Er zijn veel voordelen van maatwerksoftware, waaronder schaalbaarheid, onderhoudsgemak en het onderscheidt bedrijven van de concurrent.

Hoe ziet het softwareontwikkelproces eruit?

We trappen af met een Software Requirements Sprint. In korte tijd brengen we samen met jou de wensen in kaart. Daarnaast zetten we de kaders: Wat is je visie? Wat zijn de doelen op korte en lange termijn? Hoe ziet je je softwarelandschap eruit?

 

Met die informatie geven we het ontwikkeltraject vorm. We identificeren zowel technische als bedrijfskundige risico's. Daarnaast gebruiken we onze expertise om je te helpen richting een Minimal Viable Product (MVP): een eerste versie van de oplossing die ingezet kan worden in de praktijk om toegevoegde waarde te realiseren en feedback te kunnen verzamelen.

 

Voordat we aan een MVP werken minimaliseren we eerst de risico's door middel van één of meer proof of concepts (PoC): werkende software die de gekozen oplossingsrichting bewijst. Een laagdrempelige wijze om meer zekerheid in het vervolgtraject te realiseren.

 

Vervolgens starten we met de daadwerkelijke realisatie van de oplossing. We beginnen met het neerzetten van een belangrijke fundering (spike). Deze fundering helpt ons kwaliteit te kunnen leveren en een basis neer te zetten waarop we voorspelbare voortgang kunnen maken. We werken volgens de Scrum-methodiek en betrekken jou als klant heel nadrukkelijk in dit proces. Iedere twee weken tonen wij onze voortgang, en overleggen we samen met onze klant of de koers gewijzigd moet worden.

 

Zo snel mogelijk werken we naar een eerste productieversie (MVP) die jou waarde biedt en waarmee jij aan de slag kan. Iedere twee weken (minstens), kun je daarna van ons een softwarerelease verwachten met uitbreidingen en verbeteringen.

Hoeveel kost maatwerksoftware?

De prijs van maatwerksoftware wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder:

 

  • - De complexiteit van de oplossing;
  • - De duur van het project;
  • - Het benodigde projectteam.

Behaal concurrentievoordeel met digitale innovaties!

We helpen je graag verder.