IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT- en cloud solutions. Zij ontwerpt, bouwt en beheert bedrijfskritische IT- en cloudoplossingen en biedt daarnaast uiteenlopende managed services om ICT-omgevingen van haar klanten optimaal te laten presteren en om bestaande IT-afdelingen te ontzorgen. Voor advies en ondersteuning bij de verbetering van het kerninformatiesysteem heeft IS Group een beroep gedaan op de expertise van Avisi en Verdonk, Klooster en Associates (VKA).

Aanleiding

Het centrale informatiesysteem van IS Group is een rijk systeem met functionaliteit voor nagenoeg alle afdelingen: van portfolio management, sales, delivery, infra, support tot aan administratie. Naast een belangrijke rol in de administratieve processen speelt het systeem ook een rol in de automatisering van de primaire processen. Zo verloopt bijvoorbeeld de aanvraag van domeinnamen, de uitrol van emailaccounts, het aanmaken van webhostingpakketten en cloudservers volledig automatisch. IS Group maakt een enorme groei door en heeft ambitieuze toekomstplannen.

Daarom heeft zij Avisi en Verdonck, Klooster en Associates (VKA) gevraagd om te onderzoeken of het huidige systeem toekomstvast is. Avisi kreeg hierbij de vrijheid om te bepalen of het systeem inderdaad toekomstvast is, of dat er moest worden overgegaan naar een standaard third-party product, of dat een gedeeltelijke of zelfs volledige nieuwbouw noodzakelijk was om de processen van IS Group in de toekomst optimaal te ondersteunen.

Aanpak

Samen vormden VKA en Avisi een team en hebben zij een aantal dagen meegelopen met de organisatie en gesproken met sleutelgebruikers door het hele bedrijf. Binnen het team was er een duidelijke rolverdeling. Zo richtte de consultant van VKA zich op de functionele requirements terwijl de consultant van Avisi zich richtte op architectuur en techniek. Door het meelopen en door de heldere rolverdeling ontstond er snel een compleet en duidelijk beeld van de werkwijze binnen IS Group, de rol van het systeem hierin en een ontstond er een goed beeld over benodigde toekomstige aanpassingen. Ook is goed gekeken naar de mate van onderhoudbaarheid van de broncode van het huidige systeem.

Na de inventarisatie heeft het team samen met de Development afdeling van IS Group 10 thema's opgesteld met zaken die belangrijk zijn voor het ondersteunen van de ambitie van IS Group in de toekomst. Samen met het management zijn deze thema’s geclassificeerd naar importantie voor de toekomst van de organisatie en zijn de thema’s onderverdeeld in verschillende scenario’s qua realiseerbaarheid. De gebruikte scenario’s varieerden van ‘realiseren met standaard third-party product’, ‘realiseren door aanpassing huidig systeem’, ‘realiseren door gedeeltelijke nieuwbouw’ tot aan ‘realiseren door volledige nieuwbouw’.

Resultaat

Na de analyses en het uitgebreide onderzoek zijn Avisi en VKA tot de conclusie gekomen dat het kerninformatiesysteem toekomstvast is. Tevens heeft Avisi een aantal aanbevelingen gedaan op het vlak van de werkwijze van de Development afdeling. Zo zullen per thema incrementeel verbeteringen in de vorm van features worden toegevoegd, waarbij tegelijkertijd ruimte is voor refactoring. Inmiddels zijn door alle betrokken partijen de nodige voorbereidingen getroffen, zodat deze aandachtspunten opgepakt kunnen worden. IS Group weet nu dat het systeem toekomstvast is en gaat de toekomst dus met vertrouwen tegemoet.

"De samenwerking met Avisi en VKA verliep prima. Beide partijen wisten zich goed in te leven in onze manier van werken en hadden snel door wat belangrijk is voor ons bedrijf. Hierdoor konden er goede, inhoudelijke gesprekken plaatsvinden over de toekomst van ons systeem en konden aansluitend keuzes gemaakt worden." Arjan Steevels (directeur IS Group)

Maak kans op een gratis audit!

Hoe is de kwaliteit van uw software? Heeft u twijfels over de architectuur? Is uw applicatie toekomstbestendig? Laat het ons gratis en vrijblijvend voor u toetsen. Wij geven elke maand één gratis audit weg! Klik hier voor meer informatie.

Onze auditexpert


Robin van Breukelen

Kantoor Arnhem

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Nederland

Kantoor Nieuwegein

Nevelgaarde 40

3436 ZZ Nieuwegein

Nederland

BTW-nummer: NL8131.54.807.B01 - KVK-nummer: 09136942 - Privacy - ISO 27001