Terberg Leasing behoort tot de top 10 van autoleasemaatschappijen van Nederland en is de grootste onafhankelijke leasemaatschappij van Nederland. Met het merk Justlease.nl zet Terberg Leasing in op de private lease markt.

Aanleiding

Voor deze markt heeft Terberg Leasing een product ontwikkeld dat onder meer het rijgedrag van de private lease klanten bijhoudt via een black box. Zo kan men bijvoorbeeld op basis van daadwerkelijk verbruik de leasetarieven berekenen. Het bijhouden van deze verbruiksgegevens gebeurt binnen MongoDB.

Voor een adviesrapport wat betreft het gebruik van MongoDB op de korte en lange termijn heeft Terberg Leasing Avisi om een MongoDB expert gevraagd.

Advies

Het advies spitste zich toe op de volgende vragen:

  • Hoe kan er op korte termijn voor worden gezorgd dat de huidige productieproblemen met MongoDB tot het verleden behoren?
  • Hoe kan MongoDB worden ingericht voor de lange termijn om zodoende mee te kunnen schalen met de groei in de private lease markt, en eventueel de adoptie van de zakelijke lease markt?
  • Is de keuze voor MongoDB de juiste geweest?

De eerste dagen is er vooral gekeken naar de huidige productieproblemen met betrekking tot MongoDB en zijn er een aantal zaken voorgelegd ter verbetering en optimalisatie. Terberg Leasing heeft deze suggesties op korte termijn geïmplementeerd, waardoor de performance van MongoDB drastisch verbeterde en Terberg direct zichtbaar resultaat behaalde.

Tevens zijn er een aantal zaken voorgelegd aan de klant, die men in de komende maanden kan doorvoeren voor aanvullende verbeteringen. Vervolgens is er samen met de klant gekeken naar een aantal toekomstscenario's vanuit de business, en is er een advies opgesteld wat betreft de aanpak van deze toekomstscenario's en de inpassing van MongoDB hierin.

Resultaat

Op basis van de huidige oplossing en de toekomstscenario's heeft Avisi geconcludeerd dat MongoDB de juiste keuze is voor Terberg Leasing. Met name de flexibiliteit in het datamodel (het schema-less aspect) en de schaalbaarheid / high availability die MongoDB out of the box biedt bleken goed te passen bij de klantbehoeftes zoals die bij Terberg Leasing spelen.

Dankzij het adviesrapport heeft Terberg Leasing op korte termijn een veel beter presterend softwaresysteem en op de langere termijn een gedegen adviesrapport dat kan worden gebruikt als basis voor de geschetste toekomstscenario's.

Benieuwd wat Avisi voor uw organisatie kan betekenen? Avisi heeft een officieel partnership met MongoDB. Dit betekent dat wij meerdere gecertificeerde experts in dienst hebben die u kunnen helpen met alle mogelijke vraagstukken.

Neem contact met ons op om uit te vinden hoe onze experts u kunnen helpen in de architectuur, schaalbaarheid, beveiliging, monitoring en integratie van uw op MongoDB gebaseerde applicaties.

Onze auditexpert


Robin van Breukelen

Kantoor Arnhem

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Nederland

Kantoor Nieuwegein

Nevelgaarde 40

3436 ZZ Nieuwegein

Nederland

BTW-nummer: NL8131.54.807.B01 - KVK-nummer: 09136942 - Privacy - ISO 27001