In opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft Avisi op donderdag 29 januari op succesvolle wijze de migratie van haar Platform Elektronische Communicatie afgerond. PEC is een totaaloplossing voor het notariaat. Via dit platform van de KNB worden diverse applicaties ontsloten, zoals het Centraal Digitaal Repertorium en het Centraal Levenstestamentenregister waarvan het Notariaat en de Belastingdienst gebruik maken en het Elektronische Communicatie Hypotheken systeem waarvan diverse banken en financiële serviceorganisaties gebruik maken.

De KNB besloot over te stappen naar een nieuw datacenter om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan interne en externe veiligheids- en beschikbaarheidsnormen. Het Platform Elektronische Communicatie draait vanaf nu op twee datacenters, in plaats van één. Beide datacenters zijn actief en draaien naast elkaar, waardoor in het geval van downtime in het ene datacenter naadloos overgeschakeld kan worden op het andere datacenter. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld notarissen in de praktijk ongestoord doorwerken en ook het berichtenverkeer van en naar de Belastingdienst ondervindt geen hinder van eventuele downtime in een datacenter.

Daarnaast wordt het gehele platform nu geautomatiseerd uitgerold en beheerd. Dit leidt tot een hogere efficiëntie en lagere foutgevoeligheid van het beheer. Wij kunnen nu zonder tussenkomst van de hostingprovider wijzigingen op het platform doorvoeren, die vervolgens na goedkeuring van IS Group geactiveerd kunnen worden. Dankzij deze samenwerking is voor beide partijen precies inzichtelijk wat er wordt gewijzigd.

De voorbereidingen voor deze migratie zijn begin november gestart. De migratie zelf is in de avond van donderdag 29 januari succesvol afgerond. In totaal is ongeveer 400 gigabyte aan data gemigreerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 14 miljoen testamenten, 79.000 levenstestamenten en 1,15 miljoen repertoriumregels. Dankzij de nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, in het bijzonder Davinci, is de migratie vlekkeloos verlopen, geheel volgens het draaiboek.

"De beperkte voorbereidingstijd en het grote aantal ketenpartners dat aangehaakt moest worden vormden uitdagingen bij de uitvoering van deze opdracht. De professionele aanpak en de hoge inzet van Avisi maakten het mogelijk de migratie in korte tijd te realiseren. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat." Bernadette Verberne (manager ICT en Procesoptimalisatie, KNB)

Kantoor Arnhem

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Nederland

Kantoor Nieuwegein

Nevelgaarde 40

3436 ZZ Nieuwegein

Nederland

BTW-nummer: NL8131.54.807.B01 - KVK-nummer: 09136942 - Privacy - ISO 27001