Proof of Concept.

 

Volgens marktonderzoekbureau Standish Group faalde in 2018 44% van de grote IT-projecten. Dit komt vaak doordat de scope te groot is om te overzien, of de verwachtingen bij stakeholders ver uiteenlopen. Verklein de kans op een falend project door middel van een proof of concept.

 

Met een proof of concept bewijs je of jouw software-idee kan worden uitgewerkt tot succesvolle software. Een proof of concept is een methode om aan te tonen of een technologie of functionaliteit haalbaar is, toegevoegde waarde levert voor jouw organisatie en aansluit bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers.

 

Een proof of concept helpt je ook de organisatie te overtuigen van het nut van jouw idee. Het geeft antwoord op de vraag of jouw idee werkt of niet. Ook om investeerders te kunnen overtuigen levert een proof of concept ongekende waarde, het geeft een goed beeld omtrent de slagingskans van het project. 

 

Blockchain, augmented reality en AI: nieuwe technologieën om ideeën te realiseren

Veel bedrijven komen naar ons toe om niet alleen nieuwe ideeën te laten toetsen door middel van een proof of concept, maar daarnaast ook te kijken of nieuwe technologieën voor hen van meerwaarde kunnen zijn. Lees verder en kom te weten wat wij realiseren met behulp van Blockchain technologie, Augmented Reality (AR) en artificial intelligence (AI).

2022_06_28_AVISI_DAG_2_0084

Nieuwe technologieën.

Blockchain

In een proof of concept voor Robeco hebben we de meerwaarde van Blockchain-technologie kunnen aantonen voor het gebruik van een beleggingsapp. Dit hebben we gedaan door een app te ontwikkelen waarbij interne medewerkers het tegen elkaar kunnen opnemen in een beleggingsspel.

Augmented Reality

Augmented Reality gebruiken we onder meer om onze eigen software-architectuur te visualiseren voor klanten. Hierdoor creëren we niet alleen een beleving, maar visualiseren we abstracte informatie, waardoor onze klanten veel beter weten waar wij voor hen mee bezig zijn.

Artificial Intelligence

We verdiepen ons momenteel in Artificial Intelligence (AI) omdat wij geloven in deze technologie. Heb jij een idee om AI-software in te zetten voor jouw organisatie?

Wat levert een Proof of Concept op?

Door middel van een proof of concept zie je snel resultaat en kun je gebruikers en decision makers enthousiast maken. Een concrete uitwerking is immers overtuigender voor jouw stakeholders dan een abstract verhaal.

 

Door een proof of concept weet je of jouw idee bestaansrecht heeft en kun je eenvoudiger bepalen welke elementen, technologieën en functionaliteiten in de uiteindelijke software-oplossing terug moeten komen om het een succes te laten worden. Concreet krijg je van ons de volgende deliverables:

 

Werkende software ter demo van de oplossing, advies om tot een goede invulling van het uiteindelijke product te komen en een overzicht van de technische haalbaarheid en de (overgebleven) risico's van de oplossing.

2022_06_28_AVISI_DAG_20563

Geïnteresseerd in een Proof of Concept?