Student aan het woord: Lars

Naam: Lars van Arragon
Studie: HBO Informatica (richting Software Development)
Type stage: Afstudeerstage

 

Hoe kwam je bij Avisi terecht?

Ik hoorde voor het eerst van Avisi bij de Bedrijvenmarkt op de HAN. Daarna moesten we voor een semester een project doen met de hele klas. We moesten daarvoor gebruik maken van Angular en net die maand had Avisi een Tosti Talk over Angular. We hebben het toen voor elkaar gekregen dat Avisi dat praatje ook nog voor onze klas gaf. Ik luisterde ernaar en dacht: goh, ze hebben het daar wel op orde! Vanaf dat moment wist ik dat ik bij Avisi stage wilde lopen..

Wat was je stage-opdracht?

Bij Avisi werkt een team hard aan een platform genaamd Allez. Met Allez is het mogelijk om generiek de infrastructuur voor een hele grote variatie aan applicaties ter beschikking te stellen. Een van de principes van Allez is “Everything is code.” Ook de infrastructuur. Deze wordt via de tool Terraform omgezet naar een daadwerkelijke infrastructuur bij een cloud provider zoals Amazon.

Ik wilde onderzoeken hoe ik de Terraform code die voor Allez is geschreven kon testen.


Hoe ging het?

Het was complexer dan verwacht. Ik wilde in feite functioneel testen of de code doet wat je wil dat hij doet. En het was pittig om de sweet spot te raken: niet te veel en niet te weinig meenemen in de test. Uiteindelijk heb ik 5 aspecten van de code meegenomen in mijn tool:

  1. Het valideren van de syntax
  2. Het valideren van de uitvoerbaarheid van de code vanaf een nulpunt
  3. Het valideren van de uitvoerbaarheid van de code vanaf een bestaande situatie
  4. Het valideren van de functionaliteit zelf
  5. Het valideren van een beleid op de infrastructuur, dit heeft o.a. te maken met security.

Van tevoren wilde ik minstens 4 van de 5 behalen, maar ik heb uiteindelijk punt 1, 2 en 5 gehaald. Ik ben over de grote linie wel tevreden, maar er zijn wel wat verbeterpuntjes. Ik heb tijdens het bouwen van de tool er continu rekening mee gehouden dat het voor mijn collega’s is: ze willen hier verder mee nadat mijn stage klaar is. Dus ik heb veel gedocumenteerd en gezorgd dat ze binnen de code makkelijk nieuwe aspecten kunnen implementeren.

 

Wat heb je geleerd?

Ik heb veel geleerd van een tool bouwen die anderen ook echt gaan gebruiken. Je moet dan veel met die mensen in gesprek gaan om duidelijk boven tafel te krijgen wat ze willen en hoe jij dat kan verzorgen. Zodat je iets kan bouwen waar ze echt iets aan hebben, zonder dat je teveel belooft. Ik denk dat je moet oppassen dat je bij een afstudeeropdracht denkt dat je je eigen kleine stukje project binnen een bedrijf hebt. Het is echt onderdeel van iets groters, anders zou het bedrijf niet willen dat je het uitvoert. Daar heb ik in de praktijk veel van geleerd.

 

Wat vind je van Avisi?

Een leuk bedrijf! Ik denk dat de principes als kwaliteit en transparantie goed resoneren bij kwalitatief goede software-ontwikkelaars. Dat in combinatie met de gezellige sfeer en mensen die bereid zijn om je te helpen maakt Avisi een goed bedrijf. En dat geeft je heel veel kansen om nog verder te groeien.

 

Wat ga je nu doen?

Nadat ik ben afgestudeerd ga ik in Nijmegen aan het Radboud de master Software Science volgen. Dat duurt twee jaar en daarna zie ik dan wel weer. Ik vind het heel gaaf om naast de praktische doelen die ik in het HBO geleerd heb ook de meer theoretische en wiskundige achtergrond te verkennen.

Stage lopen bi Avisi