Hoe verwerken wij jouw gegevens?

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als afnemer van onze diensten, zoals wanneer je onze website bezoekt en informatie achterlaat. We doen dit om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en om onze doelstellingen te bereiken.

 

In deze privacyverklaring leggen we je uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen in relatie tot jou als bezoeker van onze website, ontvanger van onze nieuwsbrief of bezoeker van onze evenementen en ons kantoor in Arnhem.

 

Bij vragen kun je contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar privacy@avisi.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 10 (6811 KS), in Arnhem. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wel een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de vereisten uit de privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, beeldmateriaal (waaronder foto's en video's), dieet- en allergie-informatie, functie-interesses, persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt via bijvoorbeeld je cv (zoals geslacht, adres en woonplaats, pasfoto), persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in een opmerkingenveld, gegevens over je activiteit ten aanzien van onze nieuwsbrieven.

Bijzondere persoonsgegevens

In voorkomende gevallen verwerken we bijzondere persoonsgegevens, namelijk:

 

- Als je je cv via onze website aan ons aanbiedt. Je pasfoto is dan een bijzonder persoonsgegeven.
- Als je bij de inschrijving voor een evenement je dieet- of allergie-informatie aan ons doorgeeft.
- Als je zelf actief (overige) bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een opmerkingenveld, in je cv of in je motivatiebrief.

 

We raden je dringend aan om nooit bijzondere persoonsgegevens aan ons toe te sturen als deze voor onze verwerkingsdoeleinden niet noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van minderjarigen

We hebben expliciet geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@avisi.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Product of dienst leveren
Via onze website is het mogelijk om producten of diensten aan te schaffen. We verwerken dan je persoonsgegevens om het product of de dienst aan je te kunnen leveren.

 

Training verzorgen
Als je via onze website een training boekt, verwerken we je persoonsgegevens om je in te schrijven voor de training.

 

Consult of intakegesprek leveren
Als je via onze website een consult of een intakegesprek aanvraagt, verwerken we je persoonsgegevens om het consult of gesprek aan te kunnen bieden met je af te kunnen stemmen.

 

Uitvoeren sollicitatieproces / opbouwen talent pool
Het is mogelijk om via onze website te reageren op een vacature, waarbij je een CV en motivatiebrief kunt toesturen. We verwerken je persoonsgegevens in dat geval om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, bewaren we je gegevens langer, zodat we een talent pool op kunnen bouwen en op een later moment contact met je op kunnen nemen, bijvoorbeeld wanneer we een gepaste vacature voor je hebben.

 

Versturen nieuwsbrief
Als je onze nieuwsbrief ontvangt, verwerken we je persoonsgegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je via elke nieuwsbrief uitschrijven via een opt-out mogelijkheid.

 

Organiseren evenement
Als je één van onze evenementen bezoekt, verwerken we je persoonsgegevens om je in te schrijven voor het evenement en om rekening te kunnen houden met je eventuele dieet of allergie.

 

Beeldmateriaal
We kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Als je vragen hebt of bezwaar wil maken, neem dan contact met ons op via privacy@avisi.nl.

 

Contact opnemen en onderhouden
Als je via onze website contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld voor één van de bovenstaande redenen of omdat je een job alert hebt aangevraagd, verwerken we je persoonsgegevens aanvullend om contact met je op te kunnen nemen en onderhouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch contact met je opnemen.

 

Verbeteren van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening te verbeteren, verwerken we persoonsgegevens voor het meten van het gebruik van onze nieuwsbrieven. We beoordelen zo of ze interessant en relevant zijn. We houden overigens ook klikgedrag op onze website bij om te analyseren welke pagina's en artikelen het meest gelezen worden, maar dat doen we volledig anoniem.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene in bepaalde gevallen onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@avisi.nl. We zullen we snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op je verzoek reageren.

 

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

 

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

 

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Avisi dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

 

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

 

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang we deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via privacy@avisi.nl.

Grondslagen van de verwerkingen

We verwerken persoonsgegevens voor de doelen die we hierboven hebben toegelicht. We doen dat op basis van de volgende rechtsgronden:

 

- Het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst (leveren van product of dienst, verzorgen van training, leveren van consult of intakegesprek, uitvoeren van sollicitatieproces, organiseren van evenement, onderhouden van contact)

-Toestemming (marketingactiviteiten, talent pool).

- Een gerechtvaardigd belang (direct marketing aan klanten, bezoekersregistratie, verslaglegging evenementen)

 

Wil je meer weten over de afweging die we bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen via privacy@avisi.nl.

Verwerkers en derde ontvangers

Binnen Avisi worden klantgegevens onder haar groepsvennootschappen gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen als onderdeel van de klantgegevens worden gedeeld. De klantgegevens worden enkel met de groepsvennootschappen gedeeld met als doel met de klant in contact te kunnen treden. Hierbij wordt de geldende wet- en regelgeving (waaronder de AVG) gerespecteerdVoor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we ook externe dienstverleners in. Dit zijn verwerkers die voor Avisi persoonsgegevens verwerken. 

 

- Hubspot
Avisi gebruikt Hubspot voor de hosting van onze website en formulieren. In de privacyverklaring van Hubspot lees je wat ze met de informatie doen.


- Google
Avisi gebruikt Google voor het opslaan van beeldmateriaal.

 

Dit doen we enkel om onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, onze gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen of als we daarvoor je toestemming hebben verkregen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Avisi. Ten slotte kan een wettelijke verplichting een reden zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. 

Cookies

Op onze website gebruiken we functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruiken we analytische cookies om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Hierover lees je meer op deze pagina.

Social Media

Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken we gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Voor dit doel kunnen we beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten via privacy@avisi.nl als je liever niet wil dat we beeldmateriaal van jou op social media posten. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is de privacyverklaring van het betreffende social media platform van toepassing.

Links

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die verband houden met deze website en/of onze diensten. Avisi is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is de privacyverklaring van de betreffende organisatie van toepassing. We raden je aan de privacyverklaringen van deze partijen te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan deze verklaring regelmatig door te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Laatst gewijzigd te Arnhem, 5 januari 2023