Privacyverklaring

Avisi

Inleiding

AVISI verwerkt persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten, prospects en andere contactpersonen. We doen dit om onze contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via privacy@avisi.nl.

Wie zijn wij?

Ontwikkelaar van maatwerksoftware, gedreven door passie. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen, maar om zo duidelijk mogelijk te maken welke persoonsgegevens we van u verwerken en hoe we daar mee om gaan, maken we in deze privacyverklaring onderscheid tussen de verschillende verwerkingen.

We zijn gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 10 (6811 KS), in Arnhem.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Op onze website kunt u op meerdere plekken contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om een product of dienst aan te vragen, een training te boeken, een consult of intakegesprek aan te vragen of om algemeen contact op te nemen. In dat geval verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt via bijvoorbeeld een opmerkingenveld
 • Gegevens over uw activiteit op onze website

Ook is het mogelijk om via onze website te reageren op een vacature door te solliciteren. In dat geval verwerken we aanvullend:

 • Alle persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt door ze in uw CV en motivatiebrief op te nemen, zoals:
  • Geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Pasfoto

Wanneer uw onze nieuwsbrief ontvangt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteit ten aanzien van onze nieuwsbrieven

Wanneer u bij ons op visite komt en u aanmeldt via onze DigiReceptie, verwerken we de volgende persoonsgegevens voor de duur van één week:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Waarom verwerken we die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Contact opnemen en onderhouden

Wanneer u via onze website contact met ons opneemt voor één van de genoemde redenen, verwerken we uw persoonsgegevens om het contact met u op te kunnen nemen en het contact te kunnen onderhouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Uitvoeren sollicitatieproces en/of opbouwen talent pool

Wanneer u via onze website solliciteert, verwerken we uw persoonsgegevens om op uw sollicitatie te reageren en mogelijk het sollicitatieproces op te starten. Indien we, om welke reden dan ook, het sollicitatieproces niet opstarten, verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk ook om een talent pool op te bouwen. We vragen u dan om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Verzenden van onze nieuwsbrief en mailings

Wanneer u zich bij ons heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, verwerken we uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Soms doen we dat gepersonaliseerd en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich in iedere mail uitschrijven (opt-out).

Registreren van uw bezoek

Wanneer u ons kantoor bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens om u aan te kunnen melden (seintje geven) bij de persoon met wie u een afspraak heeft.

Verbetering van onze dienstverlening

We verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening. Zo houden we klikgedrag op onze website bij om te analyseren welke pagina's en artikelen het meest gelezen worden en houden gegevens bij over het gebruik van onze nieuwsbrieven om te beoordelen of ze interessant en relevant zijn.

Bijzondere persoonsgegevens

We verwerken in voorkomende gevallen bijzondere persoonsgegevens, namelijk:

 • Wanneer u uw CV via onze website aan ons aanbiedt. Uw pasfoto is dan een bijzonder persoonsgeven.
 • Wanneer u zelf actief (overige) bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een opmerkingenveld, in uw CV of uw motivatiebrief.

We raden u dringend aan om nooit bijzondere persoonsgegevens aan ons toe te sturen als deze voor onze verwerkingsdoeleinden niet noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van minderjarigen

We hebben expliciet geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@avisi.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

We passen niet het principe toe waarbij op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avisi) tussen zit.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen door een gespecificeerd verzoek toe te sturen aan privacy@avisi.nl.

 • Informatie en inzage: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Ook vertellen we u op uw verzoek graag meer over het hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te (laten) passen.
 • Vergetelheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Een wettelijke verplichting kan maken dat we uw persoonsgegevens alsnog dienen te verwerken. In dat geval informeren wij u daar over in reactie op uw verzoek.
 • Beperking: Bent u van mening dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken? Dan kunt u dat kenbaar maken om de verwerking te laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): U heeft het recht om voor de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar in te dienen. Gaat het om marketingdoeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: In voorkomende gevallen heeft u het recht om uw gegevens over te (laten) dragen aan uzelf of een andere partij.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven (opt-out). Als u uw toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, neem dan contact met ons op.
 • Klacht indienen bij de AP: Bent u van mening dat we niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat graag van u. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerkingen

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Het uitvoeren van of voorbereiden van een overeenkomst (contact voor een product of dienst, sollicitatie, organiseren van een evenement)
 • Een gerechtvaardigd belang (direct marketing aan klanten, bezoekersregistratie)
 • Toestemming (marketingactiviteiten, talent pool)

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zijn geen "derde ontvangers" maar verwerkers. We werken bijvoorbeeld samen met MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven en met Wufoo (SurveyMonkey) voor het verzamelen van de gegevens die u ons via onze website toestuurt. Ook maken we gebruik van Google Analytics. Dit doen we enkel om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren, onze gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen of als we daarvoor uw toestemming hebben verkregen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Avisi. Ten slotte kan een wettelijke verplichting een reden zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Cookies & websitebezoek

Op onze website gebruiken we verschillende soorten cookies. Zo gebruiken we functionele en analytische cookies om de website goed te laten functioneren en om de website te kunnen verbeteren. Deze cookies zijn anoniem: er worden geen persoonsgegeven mee verwerkt. We kunnen ook analytische en marketing cookies gebruiken, waarmee wel persoonsgegevens worden verwerkt, maar dat doen we alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven via onze cookie banner. Met zulke cookies kunnen we onthouden wie u bent en bovendien uw ervaring op onze website verbeteren en op maat maken.

Los van uw keuze verwerken we vanzelfsprekend wel persoonsgegevens wanneer u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult of wanneer u uw CV aan ons toestuurt.

We maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Cookie Provider Doel Type Bewaartermijn

__cfduid

hs-analytics.net

hscollectedforms.net

hsforms.net

hs-scripts.com

hs-sites.com

hubspot.com

hubspot.net

Gebruikt door het content netwerk Cloudflare om trusted web traffic te identificeren. HTTP 1 jaar

Statistische cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe onze bezoekers de website gebruiken door anonieme gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Cookie Provider Doel Type Bewaartermijn

@@History/@@scroll|#

twitter.com

Unclassified HTTP Persistent

Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te kunnen volgen over verschillende websites heen om op basis daarvan marketingdoeleinden na te kunnen streven

Cookie Provider Doel Type Bewaartermijn
__ptq.gif hubspot.com Verstuurt data naar het marketing platform Hubspot over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over meerdere apparaten en marketing kanalen heen. Pixel Sessie

bcookie

bscookie

lidc

linkedin.com Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.

HTTP

HTTP

HTTP

2 jaar

2 jaar

Sessie

NID google.com Registreert een uniek ID dat een terugkerend apparaat van een gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. HTTP 6 maanden

 

Promotie

Anders dan advertenties op de website of middels onze diensten, kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

 • per e-mail
 • per post
 • per telefoon
 • via social media

Links

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die verband houden met deze website en/of onze diensten. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige wijze behandelen. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze partijen te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.