Kennis Brancheorganisatie 2.0: Extra waarde voor leden door digitalisering

Brancheorganisatie 2.0: Extra waarde voor leden door digitalisering


Het goed bedienen van leden is voor brancheorganisaties een voortdurende uitdaging. De nieuwe generatie professionals - opgegroeid in een volledig gedigitaliseerd tijdperk -  heeft andere verwachtingen en voorkeuren dan traditionele leden. Door zichzelf opnieuw uit te vinden, voegen brancheorganisaties extra toegevoegde waarde aan hun leden. Digitalisering is daarbij essentieel.

 

Innovatieve software, data en artificial intelligence (AI) bieden nieuwe mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van deze leden. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste.

 

 

1. Effectiever samenwerken

Slimme software oplossingen maken effectieve samenwerking, informatie-uitwisseling en kennisdeling mogelijk. Niet alleen tussen brancheverenigingen en haar leden, maar ook met overheidsinstanties of andere beroepsgroepen. Dit verbetert de communicatie en informatieoverdracht. Bovendien helpt het gezamenlijk te innoveren en brengt nieuwe projecten gemakkelijker tot stand. Door een schaalbare oplossing te realiseren, kunnen gemakkelijk nieuwe leden worden aangesloten en is het mogelijk om snel te anticiperen op veranderingen in de omgeving.

 

 

2. Efficiënt doorzoeken van informatie

Brancheorganisaties worden een steeds belangrijkere schakel in informatie- en kennisoverdracht. Als digitale informatiebron bieden en bundelen ze nieuws, publicaties, beleidsdocument, onderzoeksverslagen en meer. AI maakt het mogelijk voor leden van een brancheorganisatie om snel en efficiënt tot de juiste informatie te komen door vragen te stellen in een natuurlijke taal. Door altijd beschikbaar te zijn, helpt AI leden 24/7 bij het vergaren van informatie.

 

 

3. Datagedreven inzichten

Voor de leden van een brancheorganisatie wordt het onontkoombaar om datagedreven te werken. In de praktijk zie je dat individuele leden steeds meer data verzamelen. Brancheorganisaties kunnen een leidende rol spelen in het bundelen en verwerken van deze data. Dit biedt een reeks substantiële voordelen voor de leden. Door data uit meerdere bronnen samen te voegen, ontstaat een completer en nauwkeuriger beeld van de situatie. Dit zorgt voor een holistisch begrip van patronen en trends en nieuwe inzichten die niet ontstaan als de datasets afzonderlijk worden bekeken. Als brancheorganisatie kun je leden exclusief toegang geven tot waardevolle data om zo innovatie en vernieuwing te stimuleren.

 

 

 

4. Digitale referentiearchitectuur


Digitalisering geeft brancheorganisaties nieuwe kansen om op te treden als verbindende factor binnen de sector door digitale oplossingen beter op elkaar aan te laten sluiten, eenvoudiger te onderhouden en beter te beveiligen. Door samen met een IT-partner een referentiearchitectuur te ontwikkelen, kunnen nieuwe initiatieven binnen de sector beter worden gestroomlijnd. Een referentiearchitectuur is een gestandaardiseerd raamwerk of een blauwdruk die wordt gebruikt als referentiepunt om de structuur van een bepaald domein van IT te organiseren. Hierin worden de belangrijkste capabilities, standaarden, principes en best practices gedefinieerd. Dit brengt interoperabiliteit, efficiëntie en snelheid in de sector en voorkomt dat werk dubbel wordt gedaan.

 

 

Ontdek hoe je beter aansluit bij je leden

Innovatieve technologie biedt brancheorganisaties nieuwe mogelijkheden om beter aan te sluiten bij hun leden. Wil jij weten waar je moet beginnen? Met de Software Requirements Sprint van Avisie werk je gestructureerd vanuit de behoeften van je leden naar mogelijke oplossingen. Het resultaat is een fysiek rapport dat jou een totaalbeeld geeft van jouw software-idee.