Kennis Vijf manieren waarop digitalisering de energietransitie versnelt

Vijf manieren waarop digitalisering de energietransitie versnelt


Vijf manieren waarop digitalisering de energietransitie versnelt
4:43

Een groeiende behoefte aan verduurzaming, verouderde infrastructuur en snel veranderende wet- en regelgeving; de energiebranche staat voor grote uitdagingen. Toch brengt de energietransitie ook nieuwe kansen. Digitalisering staat hoog op de agenda, wat resulteert in nieuwe innovatieve oplossingen en diensten die bijdragen aan de transformatie naar betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorzieningen. In dit artikel belichten we vijf manieren waarop digitalisering helpt de energietransitie te versnellen.

 

 

1. De digitale energiemarkt

De energiemarkt wordt steeds complexer door de opkomst van hernieuwbare energie en de elektrificatie van de industrie. Ook zijn er nieuwe, kleinere en particuliere toetreders. Dit brengt uitdagingen met zich mee, maar ook kansen voor een gebalanceerd energienet en lagere prijzen. Digitale platforms maken het mogelijk voor producenten en consumenten om energie onderling te verhandelen. Deze energiehandel draagt bij aan efficiënter gebruik van hernieuwbare energiebronnen en stimuleert decentrale energieopwekking.

 

 

2. Omgaan met complexiteit

De energietransitie is een complexe uitdaging. Het speelveld is aan continue verandering onderhevig. Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen dit dynamische proces. Door softwareontwikkeling iteratief te benaderen, zijn energiebedrijven of brancheorganisaties in staat snel te anticiperen op veranderingen en feedback. Het stapsgewijs opleveren van software maakt het mogelijk om uitdagingen behapbaar te houden, kleine successen te behalen en continu te verbeteren op basis van voortschrijdend inzicht. Bovendien ziet het er op toe dat de juiste belanghebbenden worden betrokken en het eindproduct nauw aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van de doelgroep.

 

 

3. Effectieve samenwerking

De energietransitie vereist een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, zoals overheden, energiebedrijven, belangengroepen en brancheorganisaties. Dit wordt versterkt door toenemende decentralisatie en fluctuatie van energieopwekking. Het antwoord hierop? Slimme softwareoplossingen, die spelers in de keten bij elkaar brengen voor effectieve communicatie, samenwerking, informatie-uitwisseling of kennisdeling. Het helpt organisaties gezamenlijk te innoveren, processen te stroomlijnen en de doorstroming van informatie te optimaliseren. Door te kiezen voor een goed doordachte software architectuur kunnen gemakkelijk meer partijen worden aangesloten op het systeem en is het mogelijk mee te bewegen met veranderende ecosystemen en behoeften.

 

 

4. Inzicht in energieprestaties

De toenemende digitalisering resulteert in een overvloed aan data. Data helpt je antwoorden te vinden op nieuwe vragen. Kun je aan nieuwe wet- en regelgeving voldoen en tegelijkertijd de kosten verlagen? Gaan nieuwe innovaties daadwerkelijk bijdragen aan verbeterde bedrijfsvoering? Door verschillende databronnen te combineren, zoals historische cijfers en ramingen voor de toekomst, krijg je als (belangen)organisatie inzicht in prestaties, trends en mogelijke innovaties. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot optimalisatie van energie-infrastructuur, het stimuleren van energiebesparing in gebouwen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Dashboards bieden daarbij een visuele representatie van de data. Dit maakt het gemakkelijker om complexe data te begrijpen en trends of afwijkingen te herkennen. Het dashboard fungeert als een centrale informatiehub waar gebruikers snel en gemakkelijk toegang hebben tot alle relevante data die ze nodig hebben om beslissingen te nemen en acties te ondernemen.

 

 

5. Tijd voor innovatie

Organisaties binnen de energiesector zetten digitalisering in om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Door repetitieve taken te automatiseren, blijft er kostbare tijd over voor activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. De energietransitie vereist innovatie en onderzoek naar nieuwe technologieën. Dankzij digitalisering blijft er meer tijd en geld over om deze nieuwe initiatieven te ontplooien.

 

 

Ontdek wat digitalisering voor jou kan betekenen

Digitalisering brengt de energiesector nieuwe kansen om te innoveren, processen efficiënter te maken of productiever te worden. Wil je weten wat digitalisering specifiek kan betekenen voor jouw organisatie? Met de Software Requirements Sprint van Avisie werk je gestructureerd vanuit de behoeften van je leden naar mogelijke oplossingen. Het resultaat is een fysiek rapport dat jou een totaalbeeld geeft van jouw software-idee.