Kennis Uitdagingen op het gebied van hernieuwbare energie en hoe digitalisering hieraan bijdraagt.

Uitdagingen op het gebied van hernieuwbare energie en hoe digitalisering hieraan bijdraagt.


Nederland zet zich in voor een duurzamere toekomst en staat daarbij voor de uitdagende taak om de klimaatdoelen van 2030 en daarna te behalen. Hernieuwbare energiebronnen spelen hierin een cruciale rol, niet alleen om de milieu-impact te verminderen, maar ook om energiezekerheid op lange termijn te garanderen. Deze transitie brengt echter aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Denk aan het integreren van energiebronnen zoals wind en zon in het bestaande netwerk, tot het waarborgen van een betaalbare energievoorziening voor de gehele bevolking. Brancheorganisaties spelen hierbij een essentiële rol door de belangen van verschillende sectoren te vertegenwoordigen, samenwerking te bevorderen en innovatie te stimuleren binnen de industrie.

Digitalisering is onmisbaar bij het aanpakken van deze uitdagingen. Zo kan Artificial Intelligence (AI) helpen om energiestromen efficiënter te beheren, vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de infrastructuur voor hernieuwbare energie te optimaliseren. In deze blog bespreken we de uitdagingen binnen de energiebranche en hoe digitalisering een bijdrage levert.


Groeiende vraag naar elektriciteit.

In Nederland, net als in vele andere landen, is er een duidelijke trend van een toenemende vraag naar elektriciteit. Deze groei wordt veroorzaakt door diverse factoren zoals bevolkingsgroei, economische ontwikkeling, technologische vooruitgang en de transitie naar een meer elektrische maatschappij in het kader van duurzaamheid.

Volgens recente studies, zoals gepubliceerd door TNO in een rapport over de toekomstige ontwikkelingen van het elektriciteitssysteem in Nederland, wordt verwacht dat de vraag aanzienlijk zal stijgen. In 2019 bedroeg de vraag naar elektriciteit ongeveer 119 TWh. Deze vraag kan tegen 2050 oplopen tot 293 TWh en zelfs tot 445 TWh in een scenario waarin de elektrificatie en economische groei sneller toenemen.

Factoren die bijdragen aan de stijging in de vraag zijn onder meer:

 

Energietransitie naar duurzame bronnen: Als onderdeel van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, is er een verschuiving gaande van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. (IEA, 2023)


Elektrificatie van transport en industrie:
De overstap van traditionele benzine- en dieselvoertuigen naar elektrische voertuigen en de toenemende elektrificatie van industriële processen zullen een belangrijke rol spelen in de toename van de elektriciteitsvraag. (PBL, 2023)


Demografische en economische groei:
Naast technologische ontwikkelingen zorgt de bevolkingsgroei en economische expansie voor meer vraag naar elektriciteit.


Scherm­afbeelding 2024-05-15 om 13.54.36

Bron: Stijgende vraag naar elektriciteit


Digitalisering van het energienetwerk.

Digitalisering biedt een veelbelovende oplossing. Door de integratie van geavanceerde technologieën in het energienetwerk kunnen we de efficiëntie en flexibiliteit van energievoorzieningen aanzienlijk verbeteren. Met de toename van hernieuwbare energiebronnen en de complexiteit van de energiemarkt, wordt het nog belangrijker om vraag en aanbod efficiënt te beheren.

Digitalisering helpt ons om enorme hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren, wat essentieel is voor het voorspellen van elektriciteitsvraag en -aanbod. Deze gegevens kunnen niet alleen helpen bij het voorspellen van piekperiodes, maar ook bij het identificeren van trends in energieverbruik, waardoor energiebedrijven de verdeling kunnen optimaliseren en storingen kunnen voorkomen. Daarbij ondersteunt de implementatie van intelligente energiemanagementsystemen een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen.

De introductie van digitale tools, zoals slimme meters en geautomatiseerde beheersystemen, vergemakkelijken een dynamischer beheer van het energienet. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar zorgt ook voor een betere aanpassing aan de continue veranderingen binnen de energiemarkt. Door gebruik te maken van deze technologieën kan de energiesector niet alleen voldoen aan de huidige behoeften, maar ook anticiperen op toekomstige uitdagingen.

 

Slimme meter

Slimme meterHoe ENTRNCE is gaan digitaliseren in de complexe energiemarkt.

ENTRNCE is actief in de energiebranche als een facilitator van onafhankelijke, transparante en lokale energietransacties. Hun platform maakt het mogelijk voor zowel bestaande als nieuwe marktdeelnemers om onderling energie te kopen en verkopen, voornamelijk gericht op lokale groene energie, afkomstig van opweklocaties in de eigen regio. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de energievoorziening en ondersteunt bedrijven en overheden in het inkopen van duurzame energie.

De focus op digitalisering binnen ENTRNCE heeft geleid naar de ontwikkeling en integratie van maatwerksoftware. Samen met Avisi heeft ENTRNCE gewerkt aan het uitbreiden van hun platform om hun diensten aan te bieden aan een nieuwe doelgroep. De noodzaak voor maatwerksoftware ontstond uit de behoefte om specifieke interfaces te creëren voor twee externe systemen en één intern systeem, waarbij het intern systeem ook maatwerksoftware vereist.

De keuze voor digitalisering en het ontwikkelen van maatwerksoftware heeft ENTRNCE in staat gesteld om hun unieke positie in de markt te versterken, de efficiëntie te verhogen, en meer flexibiliteit te bieden in hoe energie wordt verhandeld. Dit is niet alleen gunstig voor de operationele capaciteit van ENTRNCE, maar ook voor hun klanten, die profiteren van verbeterde toegang tot duurzame en lokale energiebronnen.

 


"jaap-boekemaHet is onze missie om te stimuleren en te faciliteren dat marktpartijen lokaal opgewekte, duurzame energie zoveel mogelijk verbruiken op de momenten dat deze beschikbaar is. Om dit mogelijk te kunnen maken, biedt ENTRNCE softwareoplossingen waarmee deze bestaande en nieuwe partijen zowel onderling (regionaal) als bij een energiebeurs energie kunnen in- en verkopen.
" Jaap Boekema, Manager Product Development & Operations ENTRNCE


Meer lezen over deze case? Klik hier.

 


Conclusie.

Digitalisering speelt een cruciale rol, niet alleen in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook bij het optimaliseren en betrouwbaarder maken van toekomstige energienetwerken. Technologieën zoals AI, slimme meters, en geautomatiseerde systemen maken het energiebeheer dynamischer en flexibeler. Het voorbeeld van ENTRNCE laat zien dat technologische innovatie noodzakelijk is om de huidige en toekomstige uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. Door deze technologieën te omarmen, legt de energiesector de basis voor een duurzamere toekomst.

Geïnteresseerd in hoe digitalisering jouw energiebeheer kan transformeren? Neem contact op met ons en ontdek hoe jouw bedrijf de energiestrategie kan optimaliseren.