Kennis Cases De filedetectie van het glasvezelnetwerk

Klant

Start-up binnen de Telecom- en Glasvezelbranche

Sector

Telecom

Oplossingen

Software Requirements Sprint

Storingen in het glasvezelnetwerk komen regelmatig voor. De klant uit deze case, een start-up in de Duitse telecom- en glasvezelbranche, wil deze glasvezelstoringen in Duitsland in beeld brengen. Zoals de Rijkswaterstaat in Nederland files in kaart brengt, weggebruikers informeert én data verzamelt om gevaarlijke situaties en filedruk te meten, wil de klant hetzelfde doen voor storingen in het glasvezelnetwerk van Duitsland. Hier is natuurlijk software voor nodig!

Aan welke voorwaarden moet de software voldoen?

 

Het idee lag op tafel, maar het omzetten van idee naar werkelijkheid is een grote stap. Welke functionaliteiten zijn er precies nodig om storingen in kaart te brengen, data te kunnen analyseren en deze gegevens te kunnen bieden aan Telecom- en Glasvezelproviders? Wat betekent dit voor de software die ontwikkeld moet worden en aan welk kostenplaatje moet de klant denken? Avisi heeft de klant geholpen dit in kaart te brengen met een Software Requirements Sprint. Daarbij hebben we ook gekeken naar het belang van de verschillende stakeholders.

 


Software Requirements Sprint.

 

De Software Requirements Sprint heeft de benodigde functionaliteiten in kaart gebracht. Dit gaat verder dan alleen de technische aspecten. De klant zegt hierover: ''De Software Requirements Sprint helpt je om nog een keer extra goed te kijken naar het idee dat je hebt. Men stelt vragen waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Zowel op verdienmodel, de basis, de businesscase als de requirements ten aanzien van de software. Je leert van je eigen concept." 

Tijdens de Software Requirement Sprint hebben we de zowel de business als de technische stakeholders bij elkaar gebracht om het idee uit te werken. Hiervoor hebben wij een standaardmethodiek ontwikkeld, die we voor de klant hebben toegepast.

 

Het resultaat is een rapport waarin argumentatie en advies staan over de te nemen vervolgstappen die leiden tot software die aan alle eisen voldoet. Voor de klant is dit dé basis voor het maken van keuzes in het ontwerp en de bouw van het platform dat ze voor ogen hebben.

Wat is een Software Requirements Sprint?

 

Een Software Requirements Sprint bestaat uit een sessie met één of meerdere product- of domeinspecialisten vanuit jouw organisatie, een Software Engineer en een Requirements Engineer. Eén van onze Requirements Engineers leidt de Sprint. Dankzij jarenlange ervaring weet deze Requirements Engineer alle aanwezigen te triggeren om op systematische wijze het product op te delen in zogenaamde 'user stories'.

Een user story beschrijft een handeling die een gebruiker moet kunnen verrichten wanneer hij met de maatwerksoftware werkt. Door al deze user stories op te schrijven en te prioriteren, komen we samen met jou tot een goed te begrijpen functionele omschrijving van het product. 


Het eindresultaat van de Software Requirements Sprint is een User Story Map, bestaande uit:

  • Een overzicht van de user stories (functionaliteiten) van de te ontwikkelen software.
  • Inzicht in de prioriteiten van deze stories.
  • Een eerste indicatie van de grootte van het project.
  • De definitie van een mogelijk Minimum Viable Product (MVP).

 

 

"Mijn ervaring was absoluut positief. Ik heb redelijk wat businessplannen uitgewerkt, maar het uitwerken en vertalen naar software is toch wat ingewikkelder dan gedacht. De Software Requirements Sprint zorgt ervoor dat je je verbaast én leert over je eigen concept."

Klant

Start-up binnen de Telecom- en Glasvezelbranche

Leer wat Avisi voor jou kan doen.

Voldoet jouw software aan de verwachtingen?

Robin van Breukelen

Robin van Breukelen

COO