Kennis Cases Hoe software ProRail helpt bij het opleiden van treindienstleiders

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegbeheer in Nederland en zorgt voor de veiligheid, het onderhoud, de uitbreiding en de vernieuwing van het uit 7.000 kilometer bestaande Nederlandse spoorwegnet. Om dit in goede banen te kunnen leiden, maakt ProRail gebruik van software voor de bedrijfsvoering, logistiek en simulaties. ProRail heeft Avisi een Software Architecture Assessment laten uitvoeren op de simulator BITS (Beveiliging, Infrastructuur en Treinbeweging in Simulatie).

 

1200px-ProRail_logo.svg

 

Het belang van goede software-architectuur.

Software is een vereiste om ervoor te zorgen dat het spoorwegbeheer in Nederland goed verloopt en de treindienstleiders goed opgeleid worden.

De BITS-applicatie van ProRail speelt hier een rol in, dit is namelijk een simulator van de beveiliging, infrastructuur en treinbewegingen op én rondom het Nederlandse spoor. Het wordt gebruikt om treindienstleiders op te leiden en als testomgeving voor het testen van treindienstleiding-systemen.

De wens van ProRail is dat deze BITS-applicatie beter onderhoudbaar en overdraagbaar wordt, omdat het beheer van de software overgedragen wordt aan een ander bedrijf. Om de overdraagbaarheid van de software te verbeteren, is een overzicht van de architectuur onmisbaar. Maar in hoeverre is deze BITS-applicatie al overdraagbaar? En hoe zorgen we ervoor dat deze nóg beter overdraagbaar wordt?

 

Om de overdraagbaarheid in kaart te brengen, doet ProRail regelmatig een architectuur-assessment. Zo is er uit eerdere assessments naar voren gekomen dat de architectuur onvoldoende beschreven staat. De kennis van de architectuur zit voornamelijk in de hoofden van enkele ontwikkelaars. Toch is het belangrijk om de architectuur goed in kaart te brengen, zodat het gemakkelijker wordt om de software over te dragen. Dit is waar Avisi om de hoek komt kijken met een Software Architecture Assessment.


Verbeterpunten voor de overdraagbaarheid van software.

Tijdens het assessment is op basis van bestaande documentatie, handleidingen en expert-interviews de architectuur van de BITS-applicatie in kaart gebracht. Eén van de resultaten uit het Software Architecture Assessment is dat de huidige architectuur tekortschiet op duidelijkheid van informatie, volledigheid en overzichtelijkheid. Daarom is één van de aanbevelingen om de architectuur in C4-diagrammen vast te leggen. Dit maakt het mogelijk voor mensen met beperkte of zonder domeinkennis te kunnen redeneren over de software-architectuur.

 

 


 

59cc805a-0e75-4e85-b4e0-eb23206291a8

WHITEPAPER 
Hoeveel kost slechte software?

Software van slechte kwaliteit zorgt voor bugs, crashes en klagende eindgebruikers. Het heeft dus direct en indirect (financiële) impact op jouw bedrijfsresultaten!

Download het whitepaper en maak betere investeringsbeslissingen over

softwarekwaliteit.

 

 

Project highlights

  • Makkelijk toepasbaar
    De aanbevelingen, zoals het C4-model, zijn laagdrempelig en makkelijk toepasbaar. Je beschrijft zaken en de visualisatie volgt vanzelf. Dit nodigt ontwikkelaars uit om ermee aan de slag te gaan.

  • Concrete actiepunten
    In het eindrapport van Avisi staan concrete aanbevelingen, gerangschikt op prioriteit.
Avisi Gebouw Vierkant

Over een Software Quality Assessment.

Een externe Software Quality Assessment kan inzicht bieden in hoe de mismatch tussen verwachting en de technische werkelijkheid is ontstaan en helpt je goede keuzes te maken door te investeren in de juiste verbeteringen.

Door de software te testen in de vorm van een assessment, nemen we jouw software op drie verschillende niveaus onder de loep:

  • Code-assessment: Zowel softwarematig als handmatig controleren en testen onze experts de kwaliteit van de broncode. 

  • Architectuur-assessment: Wij onderzoeken of de software voldoet aan de performance-, schaalbaarheid- en security-eisen van nu en in de toekomst. 

  • Proces-assessment: Minimaal net zo belangrijk als de software zelf is de software-ontwikkeling. Is het proces voorspelbaar? Hoe is de kwaliteit van de documentatie en de systeemtesten?

"Avisi heeft voldoende kennis opgedaan van het domein, de software-omgeving en de situatie van de klant om het assessment uit te voeren. In het opgeleverde rapport staan goede praktische adviezen."

1516286808479

Rob van Viegen

ICT Productbeheerder bij ProRail 

Ontdek wat Avisi voor jou kan doen.

Man

Robin van Breukelen

COO