Kennis Digitale transformatie met Digitaal Passeren BV voor de KNB

Digitaal Passeren BV voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie


Sinds 1 januari is het mogelijk om volledig digitaal een BV op te richten in Nederland. Een fysiek bezoek aan de notaris is nu niet meer noodzakelijk. In antwoord op de Europese richtlijn 2017/1132, stelt dit innovatieve platform notarissen in staat om oprichters digitaal te identificeren, via videoverbinding zaken toe te lichten en documenten elektronisch te laten ondertekenen, wat resulteert in een digitale notariële akte.

Uniek is dat deze software niet alleen voor oprichtingsaktes kan worden gebruikt, maar ook potentieel voor andere notariële documenten, zoals onderhandse stukken, wat een grote stap voorwaarts betekent in de verdere digitalisatie van notariële diensten.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met hulp van Avisi componenten van deze applicatie ontwikkeld.knb 2

 

Over de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is een zelfstandige beroepsorganisatie die de beroeps- en bedrijfsbelangen van het notariaat in Nederland behartigt. De KNB zet zich in voor de kwaliteit van de notariële beroepsuitoefening en geeft voorlichting over het notariaat aan het publiek. Ze ondersteunen notarissen bij hun professionele dienstverlening, bieden juridische en praktische informatie en werken aan de ontwikkeling van beroepsregelgeving en kwaliteitsnormen.

 

Bron: KNB

 

 

Voldoen aan de Europese richtlijn 2017/1132.

 

De opdracht van de KNB, ontstond vanuit de noodzaak om te voldoen aan de Europese richtlijn 2017/1132. Deze richtlijn heeft als doel het mogelijk te maken voor EU-ingezetenen om digitaal een BV op te richten in elke lidstaat. In Nederland, waar een notariële akte vereist is voor de
oprichting van een BV, werd dit gezien als een kans om het notariële proces te digitaliseren.

 

Dit betekende het creëren van een platform dat notarissen in staat stelt om oprichters digitaal te identificeren, van toelichting te voorzien via videoverbinding en aktes elektronisch te laten ondertekenen, wat resulteert in een digitale notariële akte. Het is echter belangrijk te
benadrukken dat de aktepassering, vanaf heden, niet altijd op afstand plaats zal vinden. Klanten behouden de optie om persoonlijk op het kantoor van de notaris de akte digitaal te ondertekenen. Bij passeren van digitale akten op afstand is de videoverbinding essentieel voor de notaris om identiteit te verifiëren en wilsbekwaamheid te beoordelen. Dit garandeert de integriteit en rechtszekerheid van het notariële proces, zowel online als in persoon.

 

dpas-lokaal-01-1 (1)

Verifiëren van identiteit.

 

Het online platform biedt niet alleen een oplossing voor de huidige uitdaging, maar legt ook een fundament voor toekomstige digitalisering binnen het notariaat, waarmee het met digitale notariële diensten mogelijk maakt de toegankelijkheid van notariële diensten te vergroten. 


Op maat gemaakt platform.

 

Avisi nam de uitdaging aan en ontwikkelde een op maat gemaakt platform dat het digitaal passeren van notariële aktes mogelijk maakt. Dit platform, verrijkt met technologieën als Spring Boot, Angular, Kotlin, en Kubernetes, faciliteert een naadloze integratie van videocommunicatie, elektronische ondertekening, identificatiediensten en een documentbeheersysteem (DMS). Deze innovatieve oplossing, draaiend in de private cloud van de klant en beheerd door Avisi, stelt notarissen in staat om het gehele proces van aktepassering vanaf heden ook op afstand te regisseren, vanaf de identificatie van de cliënt tot aan de
uiteindelijke ondertekening.

 

dpas-digitaal-01-3 (1)

Digitaal Passeren-videoconferentie en het presenteren van documenten.

Ervaringen van gebruikers.

Wil je weten hoe het Digitaal Passeren BV-platform wordt ervaren door gebruikers? Lees dan dit artikel waarin gebruikers hun ervaringen met het platform delen.

Digitaal Passeren BV Digitaal Passeren BV

Mijlpaal in digitalisering voor het notariaat.

 

De resultaten spreken voor zich: alle notariskantoren zijn aangesloten op het systeem en binnen de eerste week na lancering werden er al succesvol digitale aktes gepasseerd. Dit succes onderstreept de technische expertise en het vermogen van Avisi om op maat gemaakte oplossingen te leveren.

 

De samenwerking met de KNB en de ontwikkeling van dit platform markeren een mijlpaal in de digitalisering van het notariaat. Het stelt notarissen in staat om hun diensten op afstand aan te bieden, waardoor cliënten vanuit het comfort van hun eigen huis of elk ander locatie aktes
kunnen passeren. Dit opent de deur naar verdere innovatie en digitalisering binnen de sector.

 

Conclusie.


De samenwerking tussen KNB en Avisi heeft een toonaangevende stap gezet in de digitale transformatie van notariële processen. Het Digitaal Passeren-platform is niet alleen een antwoord op de huidige wettelijke vereisten, maar ook een fundament voor toekomstige innovaties, waarmee de notariële praktijk efficiënter, toegankelijker en klantvriendelijker wordt gemaakt.

 

Nieuwsgierig wat digitalisering voor jouw organisatie kan betekenen? Ontdek de mogelijkheden tijdens een uur gratis consult en geef jouw software-project een kickstart.

"Ondanks een strakke deadline, opgelegd door de EU, hebben wij op tijd een dienst opgeleverd waarmee de KNB haar leden kan bedienen."

Robin Perik

Robin Perik

Manager Digitalisering

Ontdek wat digitalisering voor jouw organisatie kan betekenen.

Babs Verheij

Babs Verheij

Customer Success Manager