Kennis ENTRNCE: succesvolle software bouwen voor de complexe energiemarkt

Een goede voorbereiding is de basis voor succesvolle ontwikkeling van maatwerksoftware. ENTRNCE weet dit maar al te goed en vroeg daarom aan Avisi om mee te denken over de integratie tussen hun bestaande platform en twee externe systemen. Deze nieuwe functionaliteit stelt ENTRNCE in staat hun dienstverlening, namelijk onafhankelijke, transparante en lokale energietransacties, aan te bieden aan een nieuwe doelgroep.

 

Met een Software Requirements Sprint kregen zij inzicht en overzicht in het traject, met als gevolg dat ENTRNCE en Avisi samen gaan bouwen aan deze innovatieve oplossing!

logo-entrnce

 

Wat doet ENTRNCE en wat willen zij bouwen?

 

ENTRNCE biedt een softwareplatform aan bestaande en nieuwe (markt-)partijen om hen in staat te stellen onderling energie in te kopen of verkopen. Dit platform maakt lokale energiehandel mogelijk en ondersteunt bedrijven en overheden bij het inkopen van lokale groene energie (van opweklocaties uit de eigen regio).

 

ENTRNCE wil het bestaande platform verder uitbouwen met maatwerksoftware om deze diensten bij een nieuwe doelgroep aan te kunnen bieden. De keuze voor maatwerk was snel gemaakt: er is behoefte aan een specifieke interface voor twee externe systemen en één intern systeem, waarvan die laatste ook maatwerksoftware is. Door middel van een Software Requirements Sprint willen zij inzicht krijgen in de inspanning, prioriteiten en investering van het project. Het uitbouwen van het platform moet de unieke eigenschappen van ENTRNCE gaan versterken: onafhankelijke, transparante en lokale handel in energie. 

 

 

"Het is onze missie om te stimuleren en te faciliteren dat marktpartijen lokaal opgewekte, duurzame energie zoveel mogelijk verbruiken op de momenten dat deze beschikbaar is. Om dit mogelijk te kunnen maken, biedt ENTRNCE softwareoplossingen  waarmee deze bestaande en nieuwe partijen zowel onderling (regionaal) als bij een energiebeurs energie kunnen in- en verkopen."

 

Jaap Boekema, Manager Product Development & Operations ENTRNCE

 

 

Inzicht en overzicht is essentieel.

 

Complexe software bouwen zonder gedegen plan en gedeelde visie is een enorme gok 'at best', maar vaker dan niet: simpelweg gedoemd te mislukken. Een mogelijke aanpak voor een goede voorbereiding is het doen van een Software Requirements Sprint met een ervaren softwarepartner. Samen met enkele belangrijke betrokkenen van ENTRNCE gingen we om tafel voor een tweedaagse sessie waarin we samen van een idee tot een uitvoerbaar plan zijn gekomen om het softwaretraject mee te starten. Dit biedt vele voordelen, waaronder:

 

 • Vroegtijdig opsporen van projectrisico's
 • Verkorting van de ontwikkelingstijd
 • Verbetering van de kwaliteit van de software
 • Verhoging van de klanttevredenheid

 

 

 

2023_05_03_AVISI_001146

 

 

 

Hoe bereidt ENTRNCE zich voor op maatwerksoftware?

 

De Software Requirements Sprint begint door samen met ENTRNCE een zogeheten wereldbeeld te creëren. Hierin worden (fictieve) stakeholders in een samenhangend geheel van personen, organisaties en interacties uit het domein beschreven. Voor de casus van ENTRNCE zijn dit bijvoorbeeld een elektra-grootverbruiker, zonnepark, marktpartij, netbeheerder en reeds bestaande softwaresystemen. Het doel van een wereldbeeld is het hebben van één gemeenschappelijk referentie-verhaal dat wordt gebruikt voor overleg, ontwerp, bouw en test. Zo krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Een belangrijke vereiste voor een succesvolle samenwerking!

 

 

"Deze Software Requirements Sprint is zeer waardevol gebleken om meerdere redenen; enerzijds hielp het enorm om gestructureerd vanuit een klantbehoefte of klantprobleem naar een mogelijke oplossing te kijken, anderzijds waren deze sessies ook belangrijk om specifieke domeinkennis over te dragen."

jaap-boekema

Jaap Boekema

Manager Product Development & Operations ENTRNCE

 

 

Samen werken we diverse user stories uit in de vorm van een User Story Map, waaruit de klantreis, functies en taken inzichtelijk worden gemaakt. Door deze uitwerkingen wordt het duidelijk welke user stories essentieel zijn om mee te beginnen en welke in een later stadium kunnen worden opgepakt. Daaruit distilleren we een minimum viable product (MVP): een vroege en uitgeklede versie van de te bouwen software. Een MVP komt met zo min mogelijk inspanning tot stand om zoveel én zo snel mogelijk te leren van het gebruik. Vanuit een MVP wordt de software verder uitgebreid in opvolgende releases. Elke release brengt nieuwe inzichten over het gebruik om hiervan te leren en te sturen bij volgende releases.

 

Normaal wordt in een Software Requirements Sprint ook een roadmap opgesteld om onderscheid te kunnen maken in de prioriteiten van verschillende user stories. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een roadmap opgedeeld in meerdere releases die een beeld geven van de minimaal benodigde functionaliteiten om met de softwareoplossing waarde toe te kunnen voegen. Voor ENTRNCE is deze verkenning ook gedaan, maar door de complexiteit van de Nederlandse energiemarkt is al snel geconcludeerd dat de te bouwen software in vrijwel alle functionaliteiten moet voorzien.

 

Op basis van de uitkomsten van de Software Requirements Sprint is een scope vastgesteld van het te realiseren MVP. De bijbehorende calculatie geeft inzicht in de benodigde tijd en financiële investering. Op basis van de uitkomsten van de Software Requirements Sprint heeft ENTRNCE Avisi gevraagd om mee te bouwen aan de nieuwe uitbreiding op hun platform!

 

 

"Avisi en ENTRNCE werken al langere tijd intensief samen op het gebied van software-ontwikkeling. In die zin weten we welke kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit Avisi te bieden heeft. Toen we in de situatie kwamen om een project op te starten bij een externe partij, was de keuze snel gemaakt."

jaap-boekema

Jaap Boekema

Manager Product Development & Operations ENTRNCE

Project highlights.

 • Inzicht & overzicht
  Het rapport dat voortvloeit uit de Software Requirements Sprint geeft ENTRNCE inzicht in de prioriteiten, investering en bouwinspanning van het project.

 • Concrete vervolgstappen 
  In het rapport staan concrete stappen en aanknopingspunten voor ENTRNCE om aan de slag te gaan met de uitbreiding van hun platform.

 • Samen met Avisi bouwen
  ENTRNCE heeft ervoor gekozen om samen met Avisi de bouw van de uitbreiding van hun bestaande softwareplatform te realiseren.
User-story-mapping

De missie van ENTRNCE.

Bij Avisi werken we graag met bedrijven die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. ENTRNCE is daar een perfect voorbeeld van. Met hun softwareplatform dragen zij een steentje bij aan de energietransitie en de klimaatdoelen.

 

 

"Het is onze missie om te stimuleren en te faciliteren dat marktpartijen lokaal opgewekte, duurzame energie zoveel mogelijk verbruiken op de momenten dat deze beschikbaar is. Om dit mogelijk te kunnen maken, biedt ENTRNCE softwareoplossingen  waarmee deze bestaande en nieuwe partijen zowel onderling (regionaal) als bij een energiebeurs energie kunnen in- en verkopen."

Jaap Boekema, Manager Product Development & Operations ENTRNCE

 

 

Ontdek de kracht van een Software Requirements Sprint.

Wil jij ook een solide basis leggen voor jouw ontwikkelproces? Ontdek dan de kracht van een Software Requirements Sprint! Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Babs Verheij

Babs Verheij

Customer Success Manager