Kennis Cases Ontwikkeling Blockchain-app

Klant

Robeco

Sector

Finance

Oplossingen

Software-ontwikkeling

Het vraagstuk van Robeco had betrekking op de toepasbaarheid van Blockchain-technologie in hun organisatie. Het doel was om te onderzoeken waar voor hen de winst lag als ze deze technologie inbedden in hun primaire processen.

 

Via Axionomic zijn wij ingeschakeld Robeco te helpen om deze vragen te beantwoorden en een beter beeld te krijgen omtrent Blockchain-technologie, de voordelen én complexiteit.  

Aanpak.

 

We hebben er samen met Axionomic en Robeco voor gekozen de Blockchain-technologie in te zetten om een intern investment game te automatiseren. In de game mogen medewerkers voorspellingen doen met betrekking tot de aandelenmarkt en op basis daarvan wordt een ranking bijgehouden. Tot voor kort ging het doen van voorspellingen via e-mail en het bijhouden van scores gebeurde in Excel. Door dit proces te automatiseren wil Robeco het proces minder tijdsintensief en minder foutgevoelig maken.

 


Oplossing.

 

Allereerst hebben we geanalyseerd wat er nodig is om de Blockchain app te realiseren. Door middel van een user story mapping workshop hebben we de requirements opgehaald en de juiste user experience uitgedacht, zowel in het onboardingsproces als gedurende de game. Een voorbeeld van deze user experience is dat we het extreem eenvoudig hebbben gemaakt om een account en een BlockchainID aan te maken. Dit is normaliter bij het gebruik van Blockchain-technologie niet gemakkelijk!

Een voordeel van Blockchain-technologie is dat het onomstotelijk vastligt wie welke voorspelling wanneer gedaan heeft. Hierdoor neemt de foutgevoeligheid van de data exponentieel af.

Na het invullen van de voorspellingen komen er geen menselijke handelingen aan te pas, waardoor de inzet van de Blockchain app veel tijdwinst oplevert bij de game-organisatie van Robeco. De app  werkt de voorspellingen automatisch bij en maakt een ranking aan die live scores bijhoudt.

 

Project highlights.

  •  Inzicht in de voordelen en complexiteit van Blockchain-technologie
  • Informatie onomstotelijk vastgelegd door middel van Blockchain-technologie
  • Tijdbesparing door automatisering van handmatige processen.
Avisi Gebouw Vierkant

Uitdaging.

 

De grootste uitdaging in dit project was het vinden van de juiste manier van implementeren van de Blockchain-technologie voor het beoogde doel. Het is verleidelijk een complexe architectuur op te zetten om alle voordelen van de technologie optimaal te benutten. Dit streeft echter het doel voorbij en maakt het beheer en gebruik van de app vaak ook meer complex. Door vooraf goed onderzoek te doen, hebben we een goede balans tussen complexiteit en gebruiksvriendelijkheid kunnen vinden.

 

Een andere grote uitdaging zat in het voorkomen van verbindingsissues tussen servers. De informatie in een Blockchain-app wordt namelijk opgeslagen op verschillende servers. We hebben tijd geïnvesteerd in het juist configureren van de Blockchain zodat de verschillende servers en nodes goed met elkaar communiceren zodat problemen in de toekomst voorkomen worden.

 

Gebruikte tools en technologieën.

 

Naast het gebruik van Blockchain-technologie om informatie onomstotelijk vast te leggen, hebben we ook gebruik gemaakt van het MoreApp platform om de game te realiseren. Dit platform is bij uitstek geschikt om data te koppelen aan gebruikers en heeft een eenvoudig user management systeem.

 

Resultaat.

 

We hebben voor Robeco een handmatig proces geautomatiseerd zodat het het proces minder tijdsintensief en minder foutgevoelig is geworden. Door de data in een Blockchain-algoritme vast te leggen ligt deze data onomstotelijk vast en kan er altijd getraceerd worden waar en bij wie deze data vandaan komt. Daarnaast heeft Robeco inzicht gekregen in zowel de complexiteit als de voordelen van het gebruik van Blockchain-technologie.

Leer wat Avisi voor jou kan doen.

Voldoet jouw software aan de verwachtingen?

Robin van Breukelen

Robin van Breukelen

Avisi Solutions